Pašizziņas prakses Tavai

izaugsmei, labsajūtai un veselībai

Ceļš pie Sevis

 

Atjaunot veselību dabīgām metodēm, dzīvot vieglāk un harmoniskāk,
atrast savu Augstāko piepildījumu un būtību,
tas ir pieejams ikvienam!

 

"Ceļš pie Sevis" ir 3 savstarpēji saistīti nodarbību cikli - pašizziņas prakses. Nodarbībās piedalīties aicināts ikviens - bez jebkādām  priekšzināšanām, neatkarīgi no fiziskās sagatavotības, veselības stāvokļa, neatkarīgi no profesijas, vecuma, pārliecības, statusa vai ticības. Ir tikai jāgrib atrast veidu, kā uzlūkot pasauli citām acīm, ieraudzīt pašsaprotamas lietas citā gaismā, dziedinātos un noticētu dabas spēkam, savai enerģijai un paša spēkiem atrast ceļu pie Sevis . . .

 "Ceļš pie Sevis" pirmajā nodarbību ciklā iespējams apgūt kā sevi atveseļot ar dabīgām metodēm. Grupu nodarbībās tiek mācīts kā atklāt un izmantot savu dziedinošo spēku, enerģiju un zināšanas, lai atbrīvotos no nebūšanām, slimībām, nemiera. Praksē mācās kā iegūt veselu garu, spēcīgu veselību un jaunu skatījumu uz dzīvi, kā arī apgūst māku atveseļot savus tuvākos.

Otrajā nodarbību ciklā "Solis uz Brīvību" iespējams apgūt dažādas metodes sevis un savas dzīves harmonizēšanai. Ar mērķi mācīties praktiski realizēt savu potenciālu, tiek aplūkota garīguma prakse mijiedarbībā ar zinātni, ezotēriku un realitātes uztveri.

Trešajā nodarbību ciklā "Ceļš pie Sevis" apgūst veidu kā atbrīvoties no ierobežojumiem un ilūzijām, mācās ar pieņemšanu praktiski dzīvot Tagadnes stāvoklī, izjust savu dziļāko iekšējo garīgo stāvokli - Apgaismību un vienotību ar visu esošo!

Katrā nodarbībā, līdzās teorētiskajai daļai, īpaša vieta ir praktiskajiem vingrinājumiem, pielietojot dažādas tehnikas un paņēmienus.

 

Nodarbību apmeklētāji, kuri iziet "Ceļu pie Sevis", spēj apzināti atlaist pagātni, kas ir traucējoša un nevajadzīga, un ar vieglumu spēj izpausties šajā realitātes plānā, spēj paši sevi atveseļot, raugās uz realitāti harmoniski, pieņem sevi un apkārtējos, kā arī iegūst jaunus domubiedrus, ar kuriem pēc nodarbību cikla beigām iespējams vienoties draudzīgā kopā būšanā ikgadējās pašizziņas prakses nometnēs.


Vērtīgs ir tikai tas, ko var pielietot praktiski...

Dalailama

 

Par Ojāru Staltu

Dziednieks, Prakses “Ceļš pie sevis” nodarbību vadītājs un autors. Papildus veic dziedināšanu ar dažādām metodēm gan individuāli, gan kopā ar kolēģiem, kā arī palīdz apgūt sevis atveseļošanas un dziedināšanas principus.

Mēneša doma

“Izzini sevi un tu izzināsi Visumu un Dievus“


/uzraksts Delfu svētnīcā/

Ievads

Ojārs Stalts

Iepazīsti labāku pasauli 

Sāc ceļu pie Sevis

 

Ojārs Stalts, Visas tiesības aizsargātas, 2019